Archiv pro štítek: Mezinárodní dokumenty

Výklad mezinárodních dokumentů ve prospěch svobodné volby místa a typu péče

Právo ženy na volbu místa porodu - faktaoporodu.cz

Proč by měla v ČR být uzákoněna možnost ženy svobodně se rozhodnout, kde chce porodit svoje dítě a jaký druh péče u toho chce? Česká republika přijala a zavázala se dodržovat řadu mezinárodně platných dokumentů, které o tom hovoří.