Proč u porodu není dobré ležet

Vhodné polohy při porodu - faktaoporodu.cz

Mnoho studií z oblasti porodnictví potvrzuje, že horizontální poloha u porodu není pro porod nijak prospěšná. Naopak porod ve stoje nebo vleže na boku obvykle postupuje rychleji a ženami je často vnímán jako méně bolestivý. Vybrali jsme pro vás citace ze zásadních publikací, které to potvrzují.


Žena by měla být informována a podporována v tom, zvolit si jinou než horizontální polohu na zádech. Poloha ve stoje, další jiné vertikální, případně na boku, jsou spojovány s větší intenzitou kontrakcí, lepším a rychlejším postupem porodu a ženy prožívají porod jako méně bolestivý (tj. je menší nutnost analgezie).“ (WHO, 1999)

Zdroj: www.rcmnormalbirth.org.uk

Ženy by měly být podporovány a povzbuzovány k volbě pohodlných poloh, kterými jsou většinou vertikální. Vertikální polohy mají mnohé výhody pro porod. Ženy by měly mít svobodnou volbu ve volbě polohy, kterou si přejí.“ (Gupta et al, 2012)

„Vertikální polohy a mobilita v průběhu porodu může být pro ženu přijatelnější a může podpořit jeho přirozený progres vedoucí k spontánnímu vaginálnímu porodu.“ (Albers, 2007)

nebo:

Určité výhody jsou spojeny s mobilitou a aktivitou během porodu, jakými jsou například lepší intenzita děložních kontrakcí – tím lepší průběh porodu, méně bolesti – tedy i menší potřeba použití medikace proti bolesti, zvýšená autonomie a komfort ženy.“ (Albers, 2007)

Vhodné polohy při porodu - faktaoporodu.cz

„Změna poloh a aktivita pomáhá fyziologickému mechanismu porodu a podporuje fetální adaptaci dítěte v mateřské pánvi. Polohy ve stoje zlepšují uteroplacentární cirkulaci a ženy zároveň cítí méně bolesti, takže mohou efektivněji projít porodem. Žena se cítí normálně, autonomně a je jí ponechána osobní kontrola, což pomáhá průběhu porodu.“ (Albers, 2007)

„Srovnání výzkumů ukázalo, že pokud ženy rodily v poloze na zádech, ukázala se větší pravděpodobnost, že porod končil asistovaně – řízené tlačení, nutnost kleští, VEX, etc. … ukázala se o něco menší krevní ztráta, ale větší nutnost nastřihávání.“ (Gupta et al, 2012)

Vhodné polohy při porodu - faktaoporodu.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *