Proč ne: Separace matky a novorozence

Proč není správné separovat novorozence a matku - faktaoporodu.cz

V českých zdravotnických zařízeních je běžnou praxí, že dítě putuje z matčina lůna rovnou do automatického procesu vážení, omývání, zapisování, administrativy atd., místo aby bylo ihned přiloženo na matčinu hruď, kam patří. Mezinárodní studie přitom potvrzují, že bezprostředně po porodu je pro dítě i matku důležité být spolu.

Mezinárodní dokumenty praví:

Bezprostředně po porodu by mělo být dítě umístěno na hruď matky nebo do jejích rukou.“ (WHO, 1999)

Matka a dítě tvoří nejen v období těhotenství, ale i po porodu vzájemně spjatou jednotku (v angličtině užívaný termín „Motherbaby“) a měly by zůstat spolu.“ (IMBCI, 2008)

Dítě patří k matce. K jejich oddělování by měl existovat vážný důvod.“ (ICM, 2011)

Separace (oddělení matky a dítěte) je škodlivá praktika pro matku i dítě a má dalekosáhlé důsledky pro vývoj jedince i pro celý život.“ (IMBCI, 2008)

Je stěžejní udržovat teplotu novorozence. Novorozencům hrozí podchlazení, jsou-li vystaveni chladným porodním sálům, jejich tělesná teplota může markantně klesat a přivolat metabolické potíže. Propadu novorozeneckých teplot můžeme předejít, bude-li dítě v těsném kontaktu kůže na kůži (skin-to-skin).“ (WHO, 1999)

Dítě patří k matce

NENÍ normální, aby matka svoje dítě viděla poprvé na fotce, kterou partner stihl v rychlosti vyfotit, než novorozenec zmizel v útrobách nemocnice. Přitom se děti, ležící v postýlkách nebo vyhřívaných lůžkách na novorozeneckých odděleních, cítí stejně opuštěně a bezradně, jako jejich matky, které od přírody touží být se svým dítětem.

Většina prvních fotek novorozenců vypadá velmi podobně. Bývají na nich zoufalá miminka křičící, že chtějí svou mámu. Nechápajíc, co se děje. Zpravidla leží nahá na vyhřívaných lůžkách a vyšetřuje je cizí osoba v chladných rukavicích. Přitom miminka, která nejsou po porodu oddělena od matky, téměř nepláčou. Pláč novorozence se ale u nás stal normou, a dokonce se podle toho hodnotí, jestli je dítě zdravé.

Časný těsný kontakt (skin-to-skin) matky a dítěte je důležitý i z mnoha dalších důvodů. Psychologicky stimuluje matku a dítě k tomu, aby se jeden s druhým seznámili. Pro dítě je ze zdravotního hlediska výhodné setkat se s mateřskými bakteriemi, které tímto kontaktem získá dříve, než přijde do kontaktu s bakteriemi zdravotnického personálu, s odolnými nemocničními bakteriemi nebo s bakteriemi dalších lidí. (WHO, 1999)

Aby se dítěti vytvořil dobrý základ pro budoucí imunitní systém, potřebuje nejen projít poševním prostředím, ale potřebuje také, aby jeho kůži osídlily mateřské bakterie (důležitost skin-to-skin kontaktu). Pokud k tomuto kontaktu nedojde nebo je narušen, může to negativně ovlivnit imunitní systém dítěte na celý život a vést k rozvoji poruch jako je obezita, celiakie, astma, ekzémy, vysoký krevní tlak apod.“ (www.microbirth.com)

Je vědecky podloženo, že pokud dítě časně po porodu neosídlí mateřské bakterie (“hodné”), začnou se na něm množit bakterie cizích lidí a také odolné nemocniční bakterie, které lze velice špatně léčit antibiotiky.

Rodič nemusí žádat o povolení k přístupu ke svému dítěti. Je jeho.

Separace dítěte od matky celkově zhoršuje spojení dítěte s matkou:

  • ženy začínají kojit později a je to pro ně mnohem komplikovanější
  • ovlivňuje psychický i motorický vývoj dítěte, jeho imunitu
  • negativně působí na psychiku matky – cítí se opuštěná, smutná, úzkostlivá – chce mít dítě u sebe

Naopak kontakt matky a dítěte po porodu:

  • snižuje množství a vliv stresových hormonů vyplavených v průběhu porodu
  • matka i dítě jsou klidnější
  • pomáhá dítěti s dýcháním – dýchací vzorce vnímá od matky
  • srdeční rytmus matky pomáhá dítěti, aby se lépe adaptovalo na “venkovní” svět
  • dítě potřebuje „hodné“ bakterie z těla matky, aby si vytvořilo základ imunity
  • urychluje “hormonální koktejl”, nutný nejen pro zavinování dělohy, ale i pro nástup laktace a kojení
  • veškerá základní poporodní vyšetření matky i dítěte lze provést s dítětem v matčině náručí nebo na jejím břiše

Kontakt matky s neumytým novorozencem

Přestože si mnoho žen myslí, že je čerstvě narozené dítě špinavé, slizké, nebo že dokonce zapáchá, opak je pravdou. Miminko je po porodu potřeba pouze osušit, aby neprochladlo. Jeho kůže je pokrytá mázkem, který má ochrannou funkci a během pár hodin až dní se vstřebá do kůže miminka. Tím ji zároveň hydratuje, zvyšuje její pH a chrání ji před infekcí. V ČR je běžné a považované za správné, že se dítě musí po porodu umýt a obléknout. Mnohé ženy odmítají “bonding” právě kvůli této zakořeněné představě.

Zdroje:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7008589
http://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/odolne-bakterie-jsou-v-ceskych-nemocnicich-jako-doma-460430
www.microbirth.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *