STUDIE: Srovnání kontinuální péče porodních asistentek s jinými druhy péče o těhotné

Srovnání modelů péče - vše o porodech, faktaoporosu.cz

Tato studie porovnává dopady kontinuální péče porodních asistentek ve srovnání s ostatními modely péče. Shrnuje celkem 13 studií a data od 16 242 žen. Závěr zní, že je vhodné všem ženám nabízet jako jednu z možností kontinuální péči porodní asistentky.

K zamyšlení: Zpráva o tom, jak nemocnice nezveřejňují data

Porod, miminko - fakta o porodu

Fakta: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ani jednotlivé nemocnice neposkytují ani na požádání konkrétní informace, i když jimi disponují. Žena nemá k dispozici “tvrdá data”, na jejichž základě by se mohla adekvátně rozhodnout. Právo na informace je přitom zaručené Ústavou České republiky.